Μια εκπομπή στο «Κόκκινο»

Ο Αλέξης Βάκης συζητά με το Νίκο Θεοδοσίου